NL - Fotograaf zijn betekent voor mij: het onderwerp in de spotlight en zelf achter de schermen. Met aandacht voor inhoud en techniek en als doel een compositie in evenwicht. Ik werk met een open vizier, zowel conceptueeel als illustratief en het liefst op locatie waar het op improviseren aankomt. Dichtbij de interactie en de emotie. 

EN - To me being a photographer means: putting the subject centre stage and myself in the wings. Focusing on content while aiming at a well-balanced composition. I work with an open mind, both conceptually and pictorially and I prefer working on location, where improvisation skills matter. Close to the interaction and emotion.

NL - Loesje Praktijken is aangesloten bij DuPho. Op alle rechtsbetrekkingen zijn de Algemene Voorwaarden van de Fotografen Federatie van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 84/2011. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

EN - Loesjepraktijken is a member of DuPho. All legal relation are governed by the General Conditions of the Photographers Federation, filed with the Amsterdam District Court, no 84/2011. It is expressly stipulated that General Conditions of the other party are not applicable.

 info@loesjepraktijken.nl  070 3584846  /  06 10614249